۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تخریب سردر پادگان جی

تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
تخریب سردر پادگان جی
عکاس: وحید شیخی
تخریب سردر پادگان جی 1

تخریب سردر پادگان جی 1

تخریب سردر پادگان جی 2

تخریب سردر پادگان جی 2

تخریب سردر پادگان جی 3

تخریب سردر پادگان جی 3

تخریب سردر پادگان جی 4

تخریب سردر پادگان جی 4

تخریب سردر پادگان جی 5

تخریب سردر پادگان جی 5

تخریب سردر پادگان جی 6

تخریب سردر پادگان جی 6

تخریب سردر پادگان جی 7

تخریب سردر پادگان جی 7

تخریب سردر پادگان جی 8

تخریب سردر پادگان جی 8

تخریب سردر پادگان جی 9

تخریب سردر پادگان جی 9

تخریب سردر پادگان جی 10

تخریب سردر پادگان جی 10

تخریب سردر پادگان جی 11

تخریب سردر پادگان جی 11

تخریب سردر پادگان جی 12

تخریب سردر پادگان جی 12

تخریب سردر پادگان جی 13

تخریب سردر پادگان جی 13

تخریب سردر پادگان جی 14

تخریب سردر پادگان جی 14

تخریب سردر پادگان جی 15

تخریب سردر پادگان جی 15

تخریب سردر پادگان جی 16

تخریب سردر پادگان جی 16

تخریب سردر پادگان جی 17

تخریب سردر پادگان جی 17

تخریب سردر پادگان جی 18

تخریب سردر پادگان جی 18

تخریب سردر پادگان جی 19

تخریب سردر پادگان جی 19

تخریب سردر پادگان جی 20

تخریب سردر پادگان جی 20

تخریب سردر پادگان جی 21

تخریب سردر پادگان جی 21

تخریب سردر پادگان جی 22

تخریب سردر پادگان جی 22

تخریب سردر پادگان جی 23

تخریب سردر پادگان جی 23

تخریب سردر پادگان جی 24

تخریب سردر پادگان جی 24

تخریب سردر پادگان جی 25

تخریب سردر پادگان جی 25

تخریب سردر پادگان جی 26

تخریب سردر پادگان جی 26

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید