تخریب سردر پادگان جی

تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
تخریب سردر پادگان جی
عکاس: وحید شیخی

تخریب سردر پادگان جی 26

تخریب سردر پادگان جی 24

تخریب سردر پادگان جی 23

تخریب سردر پادگان جی 22

تخریب سردر پادگان جی 21

تخریب سردر پادگان جی 20

تخریب سردر پادگان جی 19

تخریب سردر پادگان جی 18

تخریب سردر پادگان جی 17

تخریب سردر پادگان جی 16

تخریب سردر پادگان جی 15

تخریب سردر پادگان جی 14

تخریب سردر پادگان جی 13

تخریب سردر پادگان جی 12

تخریب سردر پادگان جی 11

تخریب سردر پادگان جی 10

تخریب سردر پادگان جی 9

تخریب سردر پادگان جی 8

تخریب سردر پادگان جی 7

تخریب سردر پادگان جی 6

تخریب سردر پادگان جی 5

تخریب سردر پادگان جی 4

تخریب سردر پادگان جی 3

تخریب سردر پادگان جی 2

تخریب سردر پادگان جی 1

تخریب سردر پادگان جی 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید