نشست گردشگری «آینه ری»

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۷
نشست گردشگری «آینه ری» امروز چهارشنبه، ۱۳ تیر با حضور فرماندار محترم تهران ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداران محترم مناطق و مدیر کل محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی
نشست گردشگری «آینه ری» 1

نشست گردشگری «آینه ری» 1

نشست گردشگری «آینه ری» 2

نشست گردشگری «آینه ری» 2

نشست گردشگری «آینه ری» 3

نشست گردشگری «آینه ری» 3

نشست گردشگری «آینه ری» 5

نشست گردشگری «آینه ری» 5

نشست گردشگری «آینه ری» 6

نشست گردشگری «آینه ری» 6

نشست گردشگری «آینه ری» 7

نشست گردشگری «آینه ری» 7

نشست گردشگری «آینه ری» 8

نشست گردشگری «آینه ری» 8

نشست گردشگری «آینه ری» 9

نشست گردشگری «آینه ری» 9

نشست گردشگری «آینه ری» 10

نشست گردشگری «آینه ری» 10

نشست گردشگری «آینه ری» 12

نشست گردشگری «آینه ری» 12

نشست گردشگری «آینه ری» 13

نشست گردشگری «آینه ری» 13

نشست گردشگری «آینه ری» 14

نشست گردشگری «آینه ری» 14

نشست گردشگری «آینه ری» 15

نشست گردشگری «آینه ری» 15

نشست گردشگری «آینه ری» 17

نشست گردشگری «آینه ری» 17

نشست گردشگری «آینه ری» 18

نشست گردشگری «آینه ری» 18

نشست گردشگری «آینه ری» 19

نشست گردشگری «آینه ری» 19

نشست گردشگری «آینه ری» 20

نشست گردشگری «آینه ری» 20

نشست گردشگری «آینه ری» 21

نشست گردشگری «آینه ری» 21

نشست گردشگری «آینه ری» 22

نشست گردشگری «آینه ری» 22

نشست گردشگری «آینه ری» 23

نشست گردشگری «آینه ری» 23

نشست گردشگری «آینه ری» 24

نشست گردشگری «آینه ری» 24

نشست گردشگری «آینه ری» 25

نشست گردشگری «آینه ری» 25

نشست گردشگری «آینه ری» 26

نشست گردشگری «آینه ری» 26

نشست گردشگری «آینه ری» 27

نشست گردشگری «آینه ری» 27

نشست گردشگری «آینه ری» 28

نشست گردشگری «آینه ری» 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید