شمس العماره(کاخ گلستان)

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
این مجموعه نگاهی دارد به شمس العماره،عمارت بادگیر و نگارخانه شمس العماره یا بنای خورشید که از شاخص ترین بناهای کاخ گلستان به شمار می آید.و مطعلق به دوره قاجار است. عمارت بادگیر به دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شد و مظفرالدین شاه در این عمارت تاج گذاری کرد.
عکاس: عطیه نیکنام
شمس العماره(کاخ گلستان) 1

شمس العماره(کاخ گلستان) 1

شمس العماره(کاخ گلستان) 2

شمس العماره(کاخ گلستان) 2

شمس العماره(کاخ گلستان) 3

شمس العماره(کاخ گلستان) 3

شمس العماره(کاخ گلستان) 4

شمس العماره(کاخ گلستان) 4

شمس العماره(کاخ گلستان) 5

شمس العماره(کاخ گلستان) 5

شمس العماره(کاخ گلستان) 6

شمس العماره(کاخ گلستان) 6

شمس العماره(کاخ گلستان) 7

شمس العماره(کاخ گلستان) 7

شمس العماره(کاخ گلستان) 8

شمس العماره(کاخ گلستان) 8

شمس العماره(کاخ گلستان) 9

شمس العماره(کاخ گلستان) 9

شمس العماره(کاخ گلستان) 10

شمس العماره(کاخ گلستان) 10

شمس العماره(کاخ گلستان) 11

شمس العماره(کاخ گلستان) 11

شمس العماره(کاخ گلستان) 12

شمس العماره(کاخ گلستان) 12

شمس العماره(کاخ گلستان) 13

شمس العماره(کاخ گلستان) 13

شمس العماره(کاخ گلستان) 14

شمس العماره(کاخ گلستان) 14

شمس العماره(کاخ گلستان) 15

شمس العماره(کاخ گلستان) 15

شمس العماره(کاخ گلستان) 16

شمس العماره(کاخ گلستان) 16

شمس العماره(کاخ گلستان) 17

شمس العماره(کاخ گلستان) 17

شمس العماره(کاخ گلستان) 18

شمس العماره(کاخ گلستان) 18

شمس العماره(کاخ گلستان) 19

شمس العماره(کاخ گلستان) 19

شمس العماره(کاخ گلستان) 20

شمس العماره(کاخ گلستان) 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید