تماشای دیدار تیم‌های ملی ایران و اسپانیا در پردیس چارسو

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بسیاری از هواداران تیم ملی فوتبال، با حضور در پردیس چارسو دیدار تیم‌های ملی ایران و اسپانیا را بصورت جمعی تماشا کردند.
عکاس: ساناز دریایی

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 45

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 44

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 43

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 42

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 41

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 40

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 39

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 38

تماشای دیدار تیم‌های ملی ایران و اسپانیا در پردیس چارسو 3

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 34

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 33

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 32

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 31

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 30

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 29

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 28

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 27

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 26

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 25

تماشای دیدار تیم‌های ملی ایران و اسپانیا در پردیس چارسو 2

تماشای دیدار تیم‌های ملی ایران و اسپانیا در پردیس چارسو 1

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 22

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 21

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 19

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 17

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 18

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 16

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 15

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 14

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 13

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 10

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 12

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 9

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 8

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 6

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 7

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 4

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 3

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 2

تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 5

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید