موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
موزه خودرو کاخ نیاوران یکی از بخش های این کاخ است که در آن تعدادی از خودروهای سلطنتی میباشد. و کوشک احمد شاهی در کنار کاخ اصلی که محل اقامت خانواده محمدرضا پهلوی بوده قرار دارد این مجوعه اواخر دوره قاجار به عنوان خوابگاه ییلاقی احمد شاه قاجار در باغ نیاوران به مساحت 800 متر در دو طبقه ساخته شد.
عکاس: عطیه نیکنام
موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 1

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 1

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 2

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 2

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 3

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 3

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 4

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 4

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 5

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 5

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 6

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 6

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 7

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 7

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 8

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 8

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 9

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 9

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 10

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 10

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 11

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 11

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 12

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 12

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 13

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 13

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 14

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 14

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 15

موزه خودرو و مجموعه کوشک احمد شاهی 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید