جلسه شورای روابط عمومی معاونت ها و مناطق ۲۲ گانه با حضور دکتر حجت الله میرزایی

۲۸ خرداد ۱۳۹۷
جلسه شورای روابط عمومی معاونت ها و مناطق ۲۲ گانه با حضور دکتر حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها شهرداری تهران و امین عارف نیا رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران صبح امروز برگزار شد.
احسان رأفتی
http://www.tehranpicture.ir/u/5ig