جلسه معاونان و شهرداران مناطق با حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران

۲۲ خرداد ۱۳۹۷
جلسه معاونان و شهرداران مناطق با حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران صبح امروز برگزار شد. در پایان جلسه شورای معاونین ، مراسم تکریم کرکه‌آبادی رئیس پیشین دفتر شهردار و معارفه پیروز حناچی به عنوان معاون شهرسازی، ایرج معزی به عنوان معاون فنی و عمران و سیدعلی اسماعیلی به عنوان مدیرکل جدید دفتر شهردار برگزار شد
احسان رأقتی
http://www.tehranpicture.ir/u/7y2