جلسه تبلیغات مراسم عید سعید فطر

۲۲ خرداد ۱۳۹۷
جلسه تبلیغات مراسم عید سعید فطر در مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران برگزار شد.
احسان رأقتی
http://www.tehranpicture.ir/u/2ph