شب بارانی تهران

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
طوفان شدید مانع برگزاری جشنواره مدیریت مصرف آب و انرژی درمنطقه 22 تهران شد.
عکاس: عطیه نیکنام
شب بارانی تهران 1

شب بارانی تهران 1

شب بارانی تهران 2

شب بارانی تهران 2

شب بارانی تهران 3

شب بارانی تهران 3

شب بارانی تهران 4

شب بارانی تهران 4

شب بارانی تهران 5

شب بارانی تهران 5

شب بارانی تهران 6

شب بارانی تهران 6

شب بارانی تهران 7

شب بارانی تهران 7

شب بارانی تهران 8

شب بارانی تهران 8

شب بارانی تهران 9

شب بارانی تهران 9

شب بارانی تهران 10

شب بارانی تهران 10

شب بارانی تهران 11

شب بارانی تهران 11

شب بارانی تهران 12

شب بارانی تهران 12

شب بارانی تهران 13

شب بارانی تهران 13

شب بارانی تهران 14

شب بارانی تهران 14

شب بارانی تهران 15

شب بارانی تهران 15

شب بارانی تهران 16

شب بارانی تهران 16

شب بارانی تهران 17

شب بارانی تهران 17

شب بارانی تهران 18

شب بارانی تهران 18

شب بارانی تهران 19

شب بارانی تهران 19

شب بارانی تهران 20

شب بارانی تهران 20

شب بارانی تهران 21

شب بارانی تهران 21

شب بارانی تهران 22

شب بارانی تهران 22

شب بارانی تهران 23

شب بارانی تهران 23

شب بارانی تهران 24

شب بارانی تهران 24

شب بارانی تهران 25

شب بارانی تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید