موزه و نمایشگاه دائمی نقشه

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
موزه و نمایشگاه دائمی نقشه به همت شهرداری تهران و در زمینی با مساحت ۴۰۰ مترمربع در ۱۳۷۶ تأسیس شد. این موزه با خرید نقشه‌ های قدیمی، به ویژه نقشه‌ های مربوط به تهران و حوزه آن و تهیه مستندات تاریخی مربوط به این نقشه‌ ها، ضمن تبادل اطلاعات و تجارب علمی و فنی با مراکز فرهنگی داخلی و خارجی‌، سعی در تهیه و نگه‌ داری نقشه‌ ها با اصول علمی و فنی دارد. در این موزه ضمن تهیه‌، نگه‌ داری و نمایش کتاب‌ های قدیمی که حاوی نقشه‌ ها و تصاویر قدیمی‌اند، تابلوهای نقاشی مربوط به تهران قدیم نیز به نمایش گذاشته شده‌اند. در این موزه نقشه ایران ترسیم شده در دوره صفویه‌، گزارش‌های کنت دمونت فرت (رییس پلیس دوره ناصری‌) از اتفاقات روزانه دارالخلافه بر روی نقشه سال‌های ۱۳۲۰ و تصاویر جغرافیایی کره‌زمین در قرن ششم هجری موجود است‌. آدرس موزه و نمایشگاه دائمی نقشه: تهران ، خیابان اقدسیه‌، تقاطع بدیعی‌، پلاک ۴۰، تلفن : ۱- ۸۷۸۸۶۸۰
عکاس: ساناز دریایی
نمایشگاه دائمی نقشه 28

نمایشگاه دائمی نقشه 28

موزه و نمایشگاه دائمی نقشه 2

موزه و نمایشگاه دائمی نقشه 2

موزه و نمایشگاه دائمی نقشه 3

موزه و نمایشگاه دائمی نقشه 3

موزه و نمایشگاه دائمی نقشه 9

موزه و نمایشگاه دائمی نقشه 9

نمایشگاه دائمی نقشه 1

نمایشگاه دائمی نقشه 1

نمایشگاه دائمی نقشه 3

نمایشگاه دائمی نقشه 3

نمایشگاه دائمی نقشه 4

نمایشگاه دائمی نقشه 4

نمایشگاه دائمی نقشه 5

نمایشگاه دائمی نقشه 5

نمایشگاه دائمی نقشه 6

نمایشگاه دائمی نقشه 6

نمایشگاه دائمی نقشه 7

نمایشگاه دائمی نقشه 7

نمایشگاه دائمی نقشه 8

نمایشگاه دائمی نقشه 8

نمایشگاه دائمی نقشه 9

نمایشگاه دائمی نقشه 9

نمایشگاه دائمی نقشه 11

نمایشگاه دائمی نقشه 11

نمایشگاه دائمی نقشه 12

نمایشگاه دائمی نقشه 12

نمایشگاه دائمی نقشه 13

نمایشگاه دائمی نقشه 13

نمایشگاه دائمی نقشه 14

نمایشگاه دائمی نقشه 14

نمایشگاه دائمی نقشه 15

نمایشگاه دائمی نقشه 15

نمایشگاه دائمی نقشه 16

نمایشگاه دائمی نقشه 16

نمایشگاه دائمی نقشه 17

نمایشگاه دائمی نقشه 17

نمایشگاه دائمی نقشه 18

نمایشگاه دائمی نقشه 18

نمایشگاه دائمی نقشه 19

نمایشگاه دائمی نقشه 19

نمایشگاه دائمی نقشه 20

نمایشگاه دائمی نقشه 20

نمایشگاه دائمی نقشه 21

نمایشگاه دائمی نقشه 21

نمایشگاه دائمی نقشه 22

نمایشگاه دائمی نقشه 22

نمایشگاه دائمی نقشه 23

نمایشگاه دائمی نقشه 23

نمایشگاه دائمی نقشه 25

نمایشگاه دائمی نقشه 25

نمایشگاه دائمی نقشه 26

نمایشگاه دائمی نقشه 26

نمایشگاه دائمی نقشه 27

نمایشگاه دائمی نقشه 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید