خدمات رسانی شبانه روزی مترو تهران در شب‌های قدر

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
با توجه به تقارن مراسم ارتحال امام خمینی (ره) با اولین شب قدر و مراجعه شهروندان به حسینیه‌ها و اماکن زیارتی برای مراسم احیا، مترو تهران و حومه از شامگاه روز یکشنبه(۱۳ خردادماه ۹۷) خدمات‌رسانی ویژه خود را آغاز می‌کند و در این راستا سرویس‌دهی شبانه در خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴ مترو تهران از ساعت ۲۳ تا ۵:۳۰ صبح روز بعد (دوشنبه ۱۴ خردادماه ۹۷)، با فاصله هر ۳۰ دقیقه یک قطار انجام خواهد شد. در سایر شب‌های قدر نیز همانند شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، در شب‌های قدر ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان سرویس دهی شبانه از ساعت ۲۳ تا ۵:۳۰ صبح روز بعد در خطوط یک، دو، سه و چهار مترو تهران با فاصله هر ۳۰ دقیقه یک قطار انجام می‌شود.
عکاس: ساناز دریایی
خدمات رسانی مترو در شب های قدر 1

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 1

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 2

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 2

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 3

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 3

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 4

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 4

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 5

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 5

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 6

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 6

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 7

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 7

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 8

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 8

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 9

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 9

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 10

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 10

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 11

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 11

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 12

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 12

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 13

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 13

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 14

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 14

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 15

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 15

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 16

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 16

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 17

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 17

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 18

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 18

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 19

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 19

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 20

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 20

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 21

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 21

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 22

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 22

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 23

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 23

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 24

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 24

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 25

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 25

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 26

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 26

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 27

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 27

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 28

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 28

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 29

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 29

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 30

خدمات رسانی مترو در شب های قدر 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید