افطار تا سحر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
یکی از کارهای مردم ایران بعد از افطار حضور در حرم‌های شریف در نقاط مختلف است. یکی از مکان‌های زیارتی مردم تهران و شهرری حضور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است و گاه این زیارت و حضور تا نزدیک‌های سحر و اذان صبح ادامه دارد.
عکاس: عطیه نیکنام
حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 1

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 1

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 4

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 4

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 5

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 5

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 6

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 6

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 7

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 7

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 8

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 8

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 9

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 9

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 10

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 10

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 11

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 11

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 12

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 12

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 13

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 13

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 14

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 14

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 15

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 15

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 16

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 16

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 18

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 18

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 19

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 19

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 20

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 20

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 21

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 21

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 22

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 22

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 23

حال و هوایی از افطار تا سحر در حرم شاه عبدالعظیم حسنی 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید