پذیرایی سحری از پاکبانان شهرداری در هیئت بیت‌الجواد

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
پذیرایی سحری از پاکبانان شهرداری در هیئت بیت‌الجواد با جمعی از اهالی محل برگزار شد
عکاس: عطیه نیکنام

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 16

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 15

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 14

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 13

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 12

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 11

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 9

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 8

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 7

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 6

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 5

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 4

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 3

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 2

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 1

مراسم سحری تعدادی ازرفتگران شهرداری در هییت بیت الجواد 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید