۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن با حضور سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری، ولی اله شجاع پوریان معاون امور اجتماعی و فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و جمعی از فعالان حوزه قران در تالار ایوان شمس برگزار شد.
عکاس: عطیه نیکنام
آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 6

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 6

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 7

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 7

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 8

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 8

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 9

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 9

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 10

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 10

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 11

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 11

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 12

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 12

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 13

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 13

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 14

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 14

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 15

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 15

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 16

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 16

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 17

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 17

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 18

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 18

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 19

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 19

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 20

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 20

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 21

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 21

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 22

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 22

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 23

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 23

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 24

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 24

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 25

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 25

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 26

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 26

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 27

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 27

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 28

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 28

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 29

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 29

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 30

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 30

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 31

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 31

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 32

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 32

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 33

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 33

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 34

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 34

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 35

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 35

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 1

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 1

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 2

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 2

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 3

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 3

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 4

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 4

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 5

آیین اختتامیه همایش عمری با قرآن 5

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید