شب های رمضان در اراضی عباس آباد

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
اراضی عباس آباد که امروزه یکی از قطب های فرهنگی و گردشگری پایتخت یاد می شود یکی از مهمترین تفرجگاه های مردم تهران در ایام ماه مبارک رمضان محسوب میشود که هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ کیفیت محتوایی و عملکردی در مقیاس کلانشهری و ملی به حساب می آید. این مجموعه شامل: پل طبیعت، بوستان آب و آتش، بوستان طالقانی، بوستان نوروز، پارک اکو، باغ هنر، بوستان بنادر، اسکیت پارک، گنبد مینا، باغ موزه دفاع مقدس، مجموعه باغ کتاب و ... است.
عکاس: شایان محرابی
شب های رمضان در اراضی عباس آباد 1

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 1

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 2

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 2

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 3

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 3

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 4

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 4

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 5

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 5

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 6

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 6

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 7

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 7

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 8

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 8

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 9

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 9

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 10

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 10

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 11

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 11

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 12

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 12

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 13

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 13

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 14

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 14

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 15

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 15

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 16

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 16

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 17

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 17

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 18

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 18

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 19

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 19

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 20

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 20

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 21

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 21

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 22

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 22

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 23

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 23

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 24

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 24

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 25

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 25

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 26

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 26

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 27

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 27

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 28

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 28

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 29

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 29

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 30

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 30

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 31

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 31

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 32

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 32

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 33

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 33

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 34

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 34

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 35

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 35

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 36

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 36

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 37

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 37

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 38

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 38

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 39

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 39

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 40

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 40

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 41

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 41

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 42

شب های رمضان در اراضی عباس آباد 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید