یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
شب گذشته امین عارف نیا رییس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهردار تهران تا صبح شهردار شب تهران بود و از نمایشگاه قرآن در مصلی امام خمینی(ره)، جشنواره رمضان در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران در بوستان گفتگو، سانحه واژگونی کامیون به دلیل نشست زمین و استریت فود خیابان 30 تیر بازدید کرد. همچنین رییس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران پیرو خبر منتشر شده در خصوص حادثه پیش آمده برای یک کودک در حین استفاده از وسایل بازی برای پیگیری میدانی از بوستان گلچین منطقه 15 بازدید کرد.
عکاس: احسان رأقتی

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 44

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 43

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 42

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 41

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 40

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 39

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 38

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 37

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 36

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 35

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 34

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 33

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 32

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 31

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 30

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 29

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 28

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 27

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 26

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 25

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 24

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 23

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 22

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 21

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 20

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 19

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 18

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 17

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 15

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 14

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 13

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 12

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 11

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 10

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 9

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 8

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 7

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 6

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 5

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 4

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 3

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 2

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 1

یک شب با امین عارف نیا؛ شهردار شب تهران 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید