دیدار مهندس مقیمی استاندار تهران با سیدمحمدعلی افشانی

۸ خرداد ۱۳۹۷
مهندس مقیمی استاندار تهران به همراه معاونان با محمدعلی افشانی شهردار تهران دیدار کرد.
احسان رأفتی
http://www.tehranpicture.ir/u/48i