عمارت دبیرالملک

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه کوچه دبیرالملک یکی از عمارت های تاریخی شهر تهران است که قدمت آن به دوره قاجار برمی گردد؛ این عمارت تاریخی امروزه از طرف شهرداری تهران مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و به عنوان خانه فراغت دبیرالملک پذیرای شهروندان می باشد . تاریخ ساخت این خانه مربوط به اواسط دوران قاجار تقریباً ۱۴۰سال می باشد و در محله باغ امین که از محلات قدیمی و با اهمیت عودلا جان قرار گرفته است که بعدها به دلیل اینکه دبیرالملک خانه ای در این کوچه ساخت و خانه وی هم عصر با بنای مورد نظر بود، کوچه مزبور به کوچه میرزا نصیرالدوله خان دبیرالملک تغییر نام داد که این نام در نقشه دوران ناصری قابل مشاهده می باشد. خانه تاریخی کوچه فخرالملک(دبیرالملک) دارای پلانی مستطیل شکل و در راستای شمالی- جنوبی است. سبک معماری بنا مطابق معماری مرسوم دوران قاجار بوده و از همین سبک پیروی می کند، البته به غیر از چند فضای متداول این نوع معماری همانند هشتی، دالان و حمام.
عکاس: ساناز دریایی
عمارت دبیرالملک 1

عمارت دبیرالملک 1

عمارت دبیرالملک 2

عمارت دبیرالملک 2

عمارت دبیرالملک 3

عمارت دبیرالملک 3

عمارت دبیرالملک 4

عمارت دبیرالملک 4

عمارت دبیرالملک 5

عمارت دبیرالملک 5

عمارت دبیرالملک 6

عمارت دبیرالملک 6

عمارت دبیرالملک 7

عمارت دبیرالملک 7

عمارت دبیرالملک 8

عمارت دبیرالملک 8

عمارت دبیرالملک 9

عمارت دبیرالملک 9

عمارت دبیرالملک 10

عمارت دبیرالملک 10

عمارت دبیرالملک 11

عمارت دبیرالملک 11

عمارت دبیرالملک 12

عمارت دبیرالملک 12

عمارت دبیرالملک 13

عمارت دبیرالملک 13

عمارت دبیرالملک 14

عمارت دبیرالملک 14

عمارت دبیرالملک 15

عمارت دبیرالملک 15

عمارت دبیرالملک 16

عمارت دبیرالملک 16

عمارت دبیرالملک 17

عمارت دبیرالملک 17

عمارت دبیرالملک 18

عمارت دبیرالملک 18

عمارت دبیرالملک 19

عمارت دبیرالملک 19

عمارت دبیرالملک 20

عمارت دبیرالملک 20

عمارت دبیرالملک 21

عمارت دبیرالملک 21

عمارت دبیرالملک 22

عمارت دبیرالملک 22

عمارت دبیرالملک 23

عمارت دبیرالملک 23

عمارت دبیرالملک 24

عمارت دبیرالملک 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید