بازدید دکتر حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران از دبیرستان همت

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دکتر حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران صبح امروز به مناسبت روز معلم از دبیرستان همت بازدید و از معلمان این مدرسه تجلیل کردند.
احسان رافتی
http://www.tehranpicture.ir/u/39m