همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 با حضور شهردار منطقه برگزار شد.
عکاس: امیر گلی پور
همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 1

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 1

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 2

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 2

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 3

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 3

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 4

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 4

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 5

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 5

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 6

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 6

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 7

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 7

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 8

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 8

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 9

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 9

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 10

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 10

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 11

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 11

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 12

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 12

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 13

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 13

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 14

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 14

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 15

همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید