بوستان باغ ایرانی

تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
بوستان باغ ایرانی (بوستان مهندس علی محمد مختاری) در خیابان شیخ‌بهایی در محله قدیمی ده ونک تهران جای گرفته است. این بوستان یک باغ قدیمی بوده است که عناصر معماری سنتی آن بازسازی شده و فضای سبز آن نیز بر پایه الگوی باغ‌های پر از درخت و گل ایرانی طراحی شده است.
عکاس: ساناز دریایی

بوستان باغ ایرانی 40

بوستان باغ ایرانی 39

بوستان باغ ایرانی 37

بوستان باغ ایرانی 36

بوستان باغ ایرانی 35

بوستان باغ ایرانی 34

بوستان باغ ایرانی 33

بوستان باغ ایرانی 30

بوستان باغ ایرانی 29

بوستان باغ ایرانی 28

بوستان باغ ایرانی 27

بوستان باغ ایرانی 26

بوستان باغ ایرانی 25

بوستان باغ ایرانی 24

بوستان باغ ایرانی 23

بوستان باغ ایرانی 31

بوستان باغ ایرانی 22

بوستان باغ ایرانی 21

بوستان باغ ایرانی 20

بوستان باغ ایرانی 19

بوستان باغ ایرانی 16

بوستان باغ ایرانی 18

بوستان باغ ایرانی 17

بوستان باغ ایرانی 15

بوستان باغ ایرانی 14

بوستان باغ ایرانی 13

بوستان باغ ایرانی 12

بوستان باغ ایرانی 11

بوستان باغ ایرانی 10

بوستان باغ ایرانی 9

بوستان باغ ایرانی 8

بوستان باغ ایرانی 7

بوستان باغ ایرانی 5

بوستان باغ ایرانی 4

بوستان باغ ایرانی 3

بوستان باغ ایرانی 2

بوستان باغ ایرانی 1

بوستان باغ ایرانی 38

بوستان باغ ایرانی 6

بوستان باغ ایرانی 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید