همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی

تاریخ: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
این برنامه با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی در میان شهروندان با حضور دکتر مفاخریان شهردار منطقه ٩ تهران، حسنی سرپرست سازمان ورزش، ورزشکاران ایستگاه‌های صبحگاهی منطقه، شهرداران مدارس و جمعی از شهروندان در میدان آزادی برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 40

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 39

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 38

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 37

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 36

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 35

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 29

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 34

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 33

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 32

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 30

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 31

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 27

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 24

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 23

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 22

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 21

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 26

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 20

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 19

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 18

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 17

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 16

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 15

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 14

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 13

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 12

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 11

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 10

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 9

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 8

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 7

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 6

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 5

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 4

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 3

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 2

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 1

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 25

همایش زنگ تحرک و جشنواره بادبادک ها در میدان آزادی 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید