باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری)

تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
بوستان باغ ایرانی که در محله قدیمی ده ونک تهران قرار دارد، یک باغ قدیمی است که عناصر معماری آن بازسازی شده و فضای سبز آن نیز براساس الگوی باغ‌های پر از درخت و گل ایرانی طراحی شده است. در فصل بهار این باغ تبدیل به یکی از زیباترین باغ های گل لاله می شود.
عکاس: شایان محرابی

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 49

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 48

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 47

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 46

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 45

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 44

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 43

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 42

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 41

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 40

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 39

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 38

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 37

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 36

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 35

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 34

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 33

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 32

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 31

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 30

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 29

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 28

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 27

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 26

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 25

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 24

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 23

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 22

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 21

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 20

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 19

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 18

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 17

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 16

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 15

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 14

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 13

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 12

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 11

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 10

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 9

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 8

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 7

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 5

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 4

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 3

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 2

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 1

باغ ایرانی (بوستان مهندس مختاری) 6

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید