تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد

تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
همزمان با سال جدید طرح تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد اجرا شد.
عکاس: شایان محرابی

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 29

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 28

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 27

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 26

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 25

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 22

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 21

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 20

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 19

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 24

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 18

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 17

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 16

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 15

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 14

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 13

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 23

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 12

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 11

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 10

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 9

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 8

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 1

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 7

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 6

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 5

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 4

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 3

تونل نوری از میدان ونک تا بلوار میرداماد 2

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید