جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
اراضی عباس آباد مقصد گردشگران تهرانی در نوروز به حساب آمده و برنامه و جشن عید شرقی برای چهارمین سال با محوریت خانواده در این منطقه گردشگری برگزار میگردد.بوستان نوروز و میدان مشاهیر با اجرای نمایش های متنوع میدانی و شبانه ، شهر کودک ، نمایشگاه هنربومی ایران ،اجرای برنامه های شاد از جمله برنامه تلویزیونی رنگین کمان با حضور خاله نرگس و کنسرت های پاپ و سنتی از 2 الی 12 فروردین هرشب میزبان گردشگران می‌باشد.
عکاس: مسعود توسلی
جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 1

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 1

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 2

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 2

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 3

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 3

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 4

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 4

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 5

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 5

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 6

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 6

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 7

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 7

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 8

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 8

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 9

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 9

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 10

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 10

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 11

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 11

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 12

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 12

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 13

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 13

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 14

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 14

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 15

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 15

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 16

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 16

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 17

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 17

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 18

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 18

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 19

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 19

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 20

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 20

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 21

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 21

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 22

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 22

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 23

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 23

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 24

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 24

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 25

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 25

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 26

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 26

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 27

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 27

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 28

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 28

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 29

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 29

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 30

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 30

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 31

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 31

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 32

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 32

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 33

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 33

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 34

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 34

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 35

جشنواره عید شرقی در بوستان نوروز 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید