افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی ،صبح امروز شنبه 11 فروردین در درکه افتتاح شد .
عکاس: وحید شیخی

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 1

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 2

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 3

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 4

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 5

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 6

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 7

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 8

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 9

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 10

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 11

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 12

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 13

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 14

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 15

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 16

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 17

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 18

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 19

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید