آخرین مراحل ساخت تونل آرش اسفندیار

۸ فروردین ۱۳۹۷
افتتاح فاز نخست پروژه آرش- اسفندیار تا پایان فروردین ماه معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از افتتاح قریب الوقوع فاز نخست پروژه آرش- اسفندیار خبر داد و گفت: فاز اول این پروژه تا پایان فروردین ماه سال جاری زیر بار ترافیکی می رود. زیرگذر مدرس که آرش شرقی را به آرش غربی متصل می کند، می تواند در کاهش بار ترافیک سنگین این محدوده بسیار مؤثر باشد.
رسول صفی‌زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/7ox