گل آرایی پل سیدخندان

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
به مناسبت فرارسیدن نوروز ٬ گلدان های گل های بهاری در سرتاسر پل سیدخندان توسط شهرداری تهران قرار داده شده است.
عکاس: ساناز دریایی

گل آرایی پل سیدخندان 32

گل آرایی پل سیدخندان 31

گل آرایی پل سیدخندان 30

گل آرایی پل سیدخندان 29

گل آرایی پل سیدخندان 28

گل آرایی پل سیدخندان 27

گل آرایی پل سیدخندان 26

گل آرایی پل سیدخندان 25

گل آرایی پل سیدخندان 24

گل آرایی پل سیدخندان 23

گل آرایی پل سیدخندان 22

گل آرایی پل سیدخندان 21

گل آرایی پل سیدخندان 20

گل آرایی پل سیدخندان 19

گل آرایی پل سیدخندان 17

گل آرایی پل سیدخندان 16

گل آرایی پل سیدخندان 15

گل آرایی پل سیدخندان 14

گل آرایی پل سیدخندان 13

گل آرایی پل سیدخندان 12

گل آرایی پل سیدخندان 11

گل آرایی پل سیدخندان 10

گل آرایی پل سیدخندان 9

گل آرایی پل سیدخندان 8

گل آرایی پل سیدخندان 7

گل آرایی پل سیدخندان 6

گل آرایی پل سیدخندان 5

گل آرایی پل سیدخندان 4

گل آرایی پل سیدخندان 3

گل آرایی پل سیدخندان 2

گل آرایی پل سیدخندان 1

گل آرایی پل سیدخندان 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید