طرح های هنری در خیابان ولیعصر(عج)

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
با فرا رسیدن نوروز درختان خشک خیابان ولیعصر به اثر هنری تبدیل شده اند و خیابان ولیعصر رنگ و بوی هنر گرفته است.
عکاس: شایان محرابی

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 16

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 15

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 14

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 13

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 12

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 11

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 9

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 8

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 7

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 6

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 5

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 4

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 3

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 2

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 1

المان های نوروزی در خیابان ولیعصر(عج) 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید