جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
جشنواره تخم مرغ های رنگی در باغ شهدا خیابان بهنود منطقه 10 تهران به همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران در حال برگزاری است.
عکاس: وحید شیخی
جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 1

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 1

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 2

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 2

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 3

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 3

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 4

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 4

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 5

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 5

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 6

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 6

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 7

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 7

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 8

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 8

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 9

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 9

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 10

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 10

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 11

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 11

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 12

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 12

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 13

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 13

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 14

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 14

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 15

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 15

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 16

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 16

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 17

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 17

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 18

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 18

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 19

جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید