۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام در باغ موزه قصر منطقه ۷ شهرداری انجام شد.
عکاس: ساناز دریایی
تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 1

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 1

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 2

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 2

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 3

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 3

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 4

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 4

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 5

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 5

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 6

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 6

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 7

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 7

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 8

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 8

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 9

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 9

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 10

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 10

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 11

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 11

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 12

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 12

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 13

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 13

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 14

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 14

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 15

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 15

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 16

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 16

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 17

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 17

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 18

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 18

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 19

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 19

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 20

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 20

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 21

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 21

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 22

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 22

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 23

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید