دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست»

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» به مناسبت روز مادر با حضور دکتر سهیلا صادق زاده شهردار منطقه۱۰ و اعضای شورای شهر در حدفاصل میدان جمهوری و خیابان رودکی برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی
دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 1

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 1

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست»  1

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 1

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 1

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 1

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 2

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 2

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 3

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 3

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 4

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 4

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 5

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 5

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 6

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 6

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 7

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 7

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 8

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 8

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 9

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 9

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 10

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 10

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 11

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 11

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 12

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 12

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 13

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 13

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 14

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 14

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 15

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 15

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 16

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 16

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 17

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 17

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 18

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 18

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 20

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 20

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 21

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 21

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 22

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 22

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 23

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 23

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 24

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 24

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 25

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 25

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 26

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 26

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 27

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 27

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 28

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 28

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 29

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 29

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 30

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 30

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 31

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 31

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 32

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 32

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 33

دومین جشنواره «خیابان در دست بچه هاست» 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید