نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶
نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی با حضور سرکار خانم دکتر راکعی سرپرست محترم اداره کل امور بانوان شهرداری تهران برگزار شد.
احسان رأفتی
http://www.tehranpicture.ir/u/498