اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران در مجموعه فرهنگی ورزشی قمر بنی هاشم (ع) با حضور شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 1

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 1

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 2

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 2

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 3

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 3

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 4

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 4

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 5

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 5

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 6

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 6

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 7

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 7

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 8

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 8

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 9

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 9

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 10

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 10

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 11

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 11

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 12

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 12

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 13

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 13

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 14

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 14

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 15

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 15

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 16

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 16

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 17

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 17

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 18

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 18

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 19

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 19

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 20

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 20

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 21

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 21

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 22

اختتامیه هشتمین دوره پارالمپیک ورزشی محلات شهر تهران 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید