اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی امروز با حضور محمد فیاض شهردار منطقه ۱۸ و فرهیختگان و شاعران کشور برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 15

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 1

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 2

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 3

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 4

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 5

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 6

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 7

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 8

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 9

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 10

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 11

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 12

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 13

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 14

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 15

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 16

اختتامیه پنجمین کنگره شعر فاطمی 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید