یک شب با شهردار شب تهران

تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۶
امین عارف نیا رییس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران و مشاور شهردار تهران شب گذشته شهردار شب تهران بود. امین عارف نیا با حضور در مرکز کنترل ترافیک تهران شهردار شب را آغاز کرد و بازدید از ناحیه 3 اتوبوس رانی . ایستگاه آتشنشانی شهید حسین زاده. سامانه 137 .فروشگاه شهروند بیهقی . شهرداری ناحیه 3 منطقه 3 ،از جمله کارهای شهردار شب تهران در شب گذشته بود.
عکاس: وحید شیخی

یک شب با شهردار شب تهران 22

یک شب با شهردار شب تهران 21

یک شب با شهردار شب تهران 20

یک شب با شهردار شب تهران 19

یک شب با شهردار شب تهران 18

یک شب با شهردار شب تهران 17

یک شب با شهردار شب تهران 16

یک شب با شهردار شب تهران 15

یک شب با شهردار شب تهران 14

یک شب با شهردار شب تهران 13

یک شب با شهردار شب تهران 11

یک شب با شهردار شب تهران 10

یک شب با شهردار شب تهران 9

یک شب با شهردار شب تهران 8

یک شب با شهردار شب تهران 7

یک شب با شهردار شب تهران 6

یک شب با شهردار شب تهران 5

یک شب با شهردار شب تهران 4

یک شب با شهردار شب تهران 3

یک شب با شهردار شب تهران 2

یک شب با شهردار شب تهران 30

یک شب با شهردار شب تهران 28

یک شب با شهردار شب تهران 27

یک شب با شهردار شب تهران 26

یک شب با شهردار شب تهران 25

یک شب با شهردار شب تهران 23

یک شب با شهردار شب تهران 12

یک شب با شهردار شب تهران 1

یک شب با شهردار شب تهران 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید