۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام

تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۶
نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام عصر امروز شنبه 5 اسفند ماه با حضور شهردار منطقه 13 برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 1

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 1

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 2

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 2

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 3

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 3

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 4

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 4

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 5

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 5

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 6

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 6

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 7

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 7

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 8

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 8

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 9

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 9

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 10

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 10

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 11

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 11

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 12

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 12

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 13

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 13

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 14

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 14

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 15

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 15

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 16

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 16

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 17

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 17

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 18

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 18

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 19

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 19

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 20

نشست خبری نخستین جشنواره نوروز خوانی اقوام 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید