مانور عملیاتی اطفای حریق

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
مانور عملیاتی اطفای حریق توسط سازمان های امدادی و با محوریت سازمان آتش نشانی با حضور شهردار منطقه ۴ سیدرضا حسینی در پایانه اتوبوسرانی خیابان هنگام برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی

مانور عملیاتی اطفای حریق 1

مانور عملیاتی اطفای حریق 2

مانور عملیاتی اطفای حریق 3

مانور عملیاتی اطفای حریق 4

مانور عملیاتی اطفای حریق 7

مانور عملیاتی اطفای حریق 8

مانور عملیاتی اطفای حریق 9

مانور عملیاتی اطفای حریق 10

مانور عملیاتی اطفای حریق 11

مانور عملیاتی اطفای حریق 12

مانور عملیاتی اطفای حریق 13

مانور عملیاتی اطفای حریق 14

مانور عملیاتی اطفای حریق 15

مانور عملیاتی اطفای حریق 16

مانور عملیاتی اطفای حریق 17

مانور عملیاتی اطفای حریق 18

مانور عملیاتی اطفای حریق 19

مانور عملیاتی اطفای حریق 20

مانور عملیاتی اطفای حریق 21

مانور عملیاتی اطفای حریق 22

مانور عملیاتی اطفای حریق 23

مانور عملیاتی اطفای حریق 24

مانور عملیاتی اطفای حریق 25

مانور عملیاتی اطفای حریق 26

مانور عملیاتی اطفای حریق 27

مانور عملیاتی اطفای حریق 28

مانور عملیاتی اطفای حریق 29

مانور عملیاتی اطفای حریق 30

مانور عملیاتی اطفای حریق 31

مانور عملیاتی اطفای حریق 32

مانور عملیاتی اطفای حریق 33

مانور عملیاتی اطفای حریق 34

مانور عملیاتی اطفای حریق 35

مانور عملیاتی اطفای حریق 36

مانور عملیاتی اطفای حریق 37

مانور عملیاتی اطفای حریق 38

مانور عملیاتی اطفای حریق 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید