بزرگداشت «ایرج راد»

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
دواردهمین برنامه «تولد ماه» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ویژه بزرگداشت «ایرج راد» بازیگر نام آشنای تئاتر، سینما و تلوزیون همزمان با تولد 72 سالگی وی در موزه ی هنرهای دینی امام علی(ع) با حضور رییس محمد صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری و عده ای از هنرمندان عرصه هنر برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
بزرگداشت «ایرج راد» 1

بزرگداشت «ایرج راد» 1

بزرگداشت «ایرج راد» 2

بزرگداشت «ایرج راد» 2

بزرگداشت «ایرج راد» 3

بزرگداشت «ایرج راد» 3

بزرگداشت «ایرج راد» 4

بزرگداشت «ایرج راد» 4

بزرگداشت «ایرج راد» 5

بزرگداشت «ایرج راد» 5

بزرگداشت «ایرج راد» 6

بزرگداشت «ایرج راد» 6

بزرگداشت «ایرج راد» 7

بزرگداشت «ایرج راد» 7

بزرگداشت «ایرج راد» 8

بزرگداشت «ایرج راد» 8

بزرگداشت «ایرج راد» 9

بزرگداشت «ایرج راد» 9

بزرگداشت «ایرج راد» 10

بزرگداشت «ایرج راد» 10

بزرگداشت «ایرج راد» 11

بزرگداشت «ایرج راد» 11

بزرگداشت «ایرج راد» 12

بزرگداشت «ایرج راد» 12

بزرگداشت «ایرج راد» 13

بزرگداشت «ایرج راد» 13

بزرگداشت «ایرج راد» 14

بزرگداشت «ایرج راد» 14

بزرگداشت «ایرج راد» 15

بزرگداشت «ایرج راد» 15

بزرگداشت «ایرج راد» 16

بزرگداشت «ایرج راد» 16

بزرگداشت «ایرج راد» 17

بزرگداشت «ایرج راد» 17

بزرگداشت «ایرج راد» 18

بزرگداشت «ایرج راد» 18

بزرگداشت «ایرج راد» 19

بزرگداشت «ایرج راد» 19

بزرگداشت «ایرج راد» 20

بزرگداشت «ایرج راد» 20

بزرگداشت «ایرج راد» 21

بزرگداشت «ایرج راد» 21

بزرگداشت «ایرج راد» 22

بزرگداشت «ایرج راد» 22

بزرگداشت «ایرج راد» 23

بزرگداشت «ایرج راد» 23

بزرگداشت «ایرج راد» 24

بزرگداشت «ایرج راد» 24

بزرگداشت «ایرج راد» 25

بزرگداشت «ایرج راد» 25

بزرگداشت «ایرج راد» 26

بزرگداشت «ایرج راد» 26

بزرگداشت «ایرج راد» 27

بزرگداشت «ایرج راد» 27

بزرگداشت «ایرج راد» 28

بزرگداشت «ایرج راد» 28

بزرگداشت «ایرج راد» 29

بزرگداشت «ایرج راد» 29

بزرگداشت «ایرج راد» 30

بزرگداشت «ایرج راد» 30

بزرگداشت «ایرج راد» 31

بزرگداشت «ایرج راد» 31

بزرگداشت «ایرج راد» 32

بزرگداشت «ایرج راد» 32

بزرگداشت «ایرج راد» 33

بزرگداشت «ایرج راد» 33

بزرگداشت «ایرج راد» 34

بزرگداشت «ایرج راد» 34

بزرگداشت «ایرج راد» 35

بزرگداشت «ایرج راد» 35

بزرگداشت «ایرج راد» 36

بزرگداشت «ایرج راد» 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید