نشست خبری آتش سوزی ساختمان برق حرارتی

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
نشست خبری آتش سوزی ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر(عج) ، عصر روز چهار شنبه 18 بهمن ماه برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 1

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 2

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 3

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 4

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 5

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 6

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 7

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 8

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 9

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 10

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 11

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 12

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 13

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 14

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 15

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 16

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 17

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 18

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 19

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 20

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 21

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 22

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 23

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 24

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 25

نشست خبری آتش سوزی ساختمان اداری میدان ولیعصر(عج) 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید