غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اردیبهشت 95 در زیرگذر تئاتر شهر احداث شده است.
عکاس: مجتبی کاظمی
غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 1

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 1

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 2

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 2

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 3

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 3

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 4

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 4

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 5

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 5

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 6

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 6

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 7

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 7

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 8

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 8

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 9

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 9

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 10

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 10

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 11

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 11

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 12

غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید