آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
طبقه منفی چهار ساختمان اداری برق حرارتی وزارت نیرو شامگاه دیشب در میدان ولی عصر(عج) آتش گرفت.
عکاس: وحید شیخی

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 1

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 2

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 3

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 4

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 5

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 6

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 7

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 8

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 9

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 10

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 11

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 12

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 13

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 14

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 15

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 16

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 17

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 18

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 19

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 20

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 21

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 22

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 23

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 24

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 25

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 26

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 27

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 28

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 29

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 30

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 31

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 32

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 33

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 34

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 35

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 36

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 37

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 38

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 39

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 40

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 41

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 42

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 43

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید