۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران بدر بخش فوتسال با قهرمانی تیم آتش نشانان به پایان رسید، همچینین تیم های شهرداری منطقه 20 و برج میلاد تهران به ترتیب مقام های دوم و سوم این بخش از مسابقات را دریافت نمودند. فینال این مسابقات امروز سه شنبه 17 بهمن ما در ورزشگاه شهرداری منطقه 11 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 1

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 1

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 2

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 2

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 3

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 3

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 4

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 4

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 5

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 5

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 6

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 6

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 7

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 7

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 8

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 8

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 9

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 9

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 10

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 10

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 11

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 11

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 12

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 12

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 13

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 13

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 14

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 14

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 15

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 15

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 16

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 16

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 17

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 17

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 18

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 18

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 19

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 19

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 20

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 20

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 21

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 21

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 22

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 22

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 23

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 23

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 24

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 24

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 25

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 25

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 26

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 26

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 27

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 27

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 28

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 28

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 29

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 29

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 30

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 30

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 31

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 31

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 32

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 32

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 33

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 33

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 34

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 34

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 35

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 35

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 36

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 36

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 37

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 37

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 38

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 38

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 39

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 39

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 40

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 40

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 41

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 41

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 42

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر شهرداری تهران 42

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید