آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
طبقه منفی چهار ساختمان اداری برق حرارتی وزارت نیرو در میدان ولی عصر(عج) آتش گرفت.
عکاس: شایان محرابی

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 1

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 2

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 3

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 4

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 5

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 6

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 7

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 8

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 9

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 10

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 11

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 12

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 13

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 14

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 15

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 16

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 17

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 18

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 19

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 20

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 21

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 22

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 23

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 24

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 25

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 26

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 27

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 28

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 29

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 30

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 31

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 32

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 33

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 34

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 35

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 36

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 37

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 38

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 39

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 40

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 41

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 42

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 43

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 44

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 45

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 46

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 47

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 48

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 49

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 50

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 51

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 52

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 53

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 54

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتي 55

آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی 56

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید