بارش شبانه برف در تهران

۷ بهمن ۱۳۹۶
بارش شبانه برف در هفتمین روز از بهمن ماه تهران را سفید پوش کرد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/65a