۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11

تاریخ: ۸ بهمن ۱۳۹۶
محمدعلی نجفی شهردار تهران بعدازظهر امروز 8 بهمن ماه 96 از ستاد برف روبی منطقه 11 و ایستگاه آتش نشانی شماره 46 ( شهید امیرحسین داداشی ) بازدید کرد.
عکاس: احسان رأقتی
بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 1

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 1

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 2

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 2

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 3

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 3

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 4

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 4

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 5

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 5

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 6

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 6

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 7

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 7

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 8

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 8

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 9

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 9

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 10

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 10

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 11

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 11

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 12

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 12

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 13

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 13

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 14

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 14

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 15

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 15

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 16

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 16

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 17

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 17

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 18

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 18

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 19

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 19

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 20

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 20

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 21

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 21

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 22

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 22

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 23

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 23

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 24

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 24

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 25

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 25

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 26

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 26

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 27

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 27

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 28

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 28

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 29

بازدید شهردار تهران از ستاد برف روبی منطقه 11 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید