دیدار شهردار تهران با خانواده‌های شهدای پلاسکو

تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۶
دیدار صمیمانه دکتر محمدعلی نجفی شهردار تهران با خانواده‌های شهدای پلاسکو با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد و از خانواده های این حادثه تجلیل به عمل آمد. در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس پلاسکو "استاده ام چو شمع" از دوم تا نهم بهمن ماه در گالری فکه این مجموعه برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 1

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 2

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 3

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 4

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 5

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 6

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 7

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 8

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 9

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 10

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 11

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 12

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 13

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 14

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 15

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 16

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 17

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 18

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 19

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 20

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 21

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 22

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 23

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 24

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 25

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 26

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 27

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 28

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 29

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 30

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 31

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 32

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 33

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 34

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 35

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 36

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 37

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 38

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 39

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 40

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 41

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 42

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 43

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 44

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 45

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 46

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 47

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 48

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 49

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 50

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 51

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 52

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 53

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 54

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 55

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 56

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 57

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 58

تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو با حضور شهردار تهران 59

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید