اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۶
اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو ، صبح امروز جمعه 29 دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 1

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 2

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 3

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 4

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 5

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 6

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 7

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 8

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 9

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 10

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 11

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 12

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 13

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 14

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 15

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 16

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 17

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 18

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 19

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 20

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 21

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 22

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 24

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 25

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 26

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 27

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 28

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 29

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 30

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 31

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 32

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 33

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 34

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 35

اولین سالگرد شهدای حادثه ساختمان پلاسکو 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید