افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۶
به مناسبت 29 دی ماه روز هوای پاک، افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه و بازدید از مکان‌های تاریخی منطقه 11 با حضور مهدی حجت معاون شهردار تهران، شهردار منطقه ۱۱ و اعضای شورای شهر تهران برگزار شد. این مسیر از میدان حسن آباد آغاز شد، و از موزه ثبت احوال، خانه موزه مقدم،هنرستان موسیقی پسران تهران و موزه جنگ بازدید شد.در
عکاس: شایان محرابی، ساناز دریایی

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 5

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 1

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 2

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 3

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 4

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 5

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 6

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 7

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 8

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 9

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 10

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 1

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 2

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 3

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 4

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 6

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 7

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 8

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 9

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 10

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 11

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 12

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 13

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 14

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 15

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 16

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 17

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 18

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 19

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 20

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 21

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 22

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 23

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 24

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 25

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 26

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 27

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 28

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 29

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 30

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 31

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 32

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 33

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 34

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 35

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 36

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 37

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 38

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 39

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 40

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 41

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 42

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 43

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 44

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 45

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 46

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 47

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 48

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 49

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 50

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 51

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 52

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 53

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 54

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 55

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 56

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 57

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 58

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 59

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 60

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 61

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 62

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 63

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 64

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 65

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 66

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 67

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 68

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 69

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 70

افتتاح اولین مسیر گردشگری با دوچرخه 71

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید