افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
همزمان با سالگرد شهدای آتش نشان پلاسکو، نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" توسط مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران با همکاری آژانس عکس تهران در خانه هنرمندان برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 1

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 2

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 3

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 4

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 5

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 6

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 7

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 8

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 9

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 10

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 11

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 12

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 13

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 14

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 15

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 16

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 17

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 18

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 19

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید